‘घ’ घराचा : नियोजनामागचे प्रयोजन नियोजन ह्या शब्दाकडे प्रत्येकाची बघण्याची पद्धत अगदी निराळी आहे. काही लोकांना नियोजनामुळे शिस्तबद्ध आयुष्याची सवय लागते आणि ते आवडूही लागते. संपुर्ण लेख वाचण्यासाठी