Close
1

डिजिटल डीक्लटरिंग

मला माझ्या बाबांचं (खरंतर ह्या पिढीचंच) एका गोष्टीसाठी खूप कौतुक वाटतं. लहान असताना, स्वतः जाऊन एकमेकांना निरोप पोचवणारी ही लोकं, हळूहळू पत्रं लिहायला लागले. मग संपुर्ण लेख वाचण्यासाठी

0

बेडरूमची स्वच्छता : भाग चौथा (मेकअप आणि अॅक्सेसरीज)

बाजारात नविन आलंय म्हणून आणि खरेदी करतेवेळी आपल्याला आवडलं म्हणून आपण खूप सारे नेलपेंट, लिपस्टिक, वेगवेगळ्या प्रकारचे क्रीम (नाईट क्रीम, मोईस्चरायजर, ) घेतो. (कधी कधी संपुर्ण लेख वाचण्यासाठी

0

बेडरूमची स्वच्छता : भाग तिसरा (कपाट आणि कपड्यांची आवराआवर)

माझे बाबा पूर्वी मला म्हणायचे, “मोहन रानडे (म्हणजे ‘मोह’ नरा नडे 😉 ) होऊ न देता कपड्याचं कपाट आवरून दाखव. निम्मं कपाट रिकामं होईल तुझं.”आपल्याकडे, संपुर्ण लेख वाचण्यासाठी

0

बेडरूमची स्वच्छता : भाग दुसरा (बेड आणि आजूबाजूच्या इतर गोष्टी)

ह्या आठवड्यापासून आपण बेडरूमच्या स्वच्छतेला आणि आवराआवरीला सुरुवात केली. मागच्या भागात आपण हेडबोर्ड, उश्या, बेडमधलं स्टोअरेज ह्याबद्दल बोललो.  आज आपण बोलणार आहोत अंथरूण, पांघरूण आणि संपुर्ण लेख वाचण्यासाठी

0

बेडरूमची स्वच्छता : भाग पहिला (बेड आणि आजूबाजूच्या इतर गोष्टी)

घरात पसारा होत आहे, राडा होत आहे, हे आपल्याला कळत असतं. अनावश्यक गोष्टी वाढत आहेत हे लक्षात येत असतं. परंतु, आपण, त्या वस्तू टाकून देऊ संपुर्ण लेख वाचण्यासाठी

0

बाथरूमची स्वच्छता

बेसिन, बाथरूम आणि टॉयलेटमध्ये पाण्याचा आणि साबणाचा खूप वापर होत असतो. तरीदेखील ते सतत खराब होत असतात आणि आपल्याला त्याची नित्यनियमाने स्वच्छता करावी लागते.  आपल्या संपुर्ण लेख वाचण्यासाठी

0

डायनिंग एरिया

हल्ली खूप कमी लोकांकडे स्वतंत्र अशी डायनिंग रूम असते. फ्लॅटमधील इंच इंच वापरताना ओपन किचन आणि लिविंग रूमच्यामध्ये डायनिंग एरिया दिलेला असतो. ओपेन किचन आणि संपुर्ण लेख वाचण्यासाठी

0

स्वयंपाकघरातील विद्युत उपकरणांची स्वच्छता (भाग २)

मागच्या भागात आपण एक्झॉस्ट फॅन, चिमणी, फिल्टर, ब्लेंडर ह्या सगळ्यांच्या स्वच्छतेबाबत बोललो. आज आपण बोलणार आहोत स्वयंपाकघरातल्या उर्वरित उपकरणांच्या स्वच्छतेविषयी. १. फ्रीज : घरातील इतर संपुर्ण लेख वाचण्यासाठी

0

स्वयंपाकघरातील विद्युत उपकरणांची स्वच्छता (भाग – १)

आपण खूप हौसेनी वेगवेगळे अप्लायन्सेस  घेत राहतो. सुरवातीला ‘त्याची आपल्याला गरज आहे’ किंवा ‘आपण हे सगळं घरीच करूया’ ह्या आरंभशूर विचारातून ते घेतो. उदा. बर्फाचा संपुर्ण लेख वाचण्यासाठी

0

स्वयंपाकघर : कसं स्वच्छ करायचं ? (भाग -२ )

मागच्या भागात आपण कप्प्यांची आवरावरी कशी करायची याबद्दल बोललो. आज बघणार आहोत स्वयंपाक घरातल्या इतर काही गोष्टींची साफसफाई कशी कराची याबद्दल. १. ओटा आणि त्यासमोरच्या संपुर्ण लेख वाचण्यासाठी

error: Content is protected !!