परदेशी प्रवासाला निघालं की काय काय तयारी करायची, सोबत काय न्यायचं आणि काय नाही हा खूप पुढचा भाग झाला पण मुळात ट्रीप कशी प्लान करायची संपुर्ण लेख वाचण्यासाठी